La 1a jornada temàtica del Pla Local de Drogues aborda el consum d’alcohol entre els joves

Entre el 60 i el 64% dels adolescents terrassencs de 17 a 18 anys consumeixen alcohol amb una certa normalitat. Els joves comencen a beure als 15 anys. Són dades extretes d’una enquesta que fa el servei de Salut i Comunitat des de fa 23 anys (més de 14.000 joves hi han participat). La tendència és positiva, diuen els experts, perquè el percentatge va a la baixa i el primer consum s’endarrereix any rere any. Altres indicadors però, es mantenen invariables com que la primera intoxicació aguda es registra als 16 anys.

L’Ajuntament de Terrassa ha organitzat aquest divendres la primera jornada temàtica i anual del Pla Local de Drogues 2017-2020. La sessió titulada “Alcohol: droga legal, debat social”, vol abordar el tema des de diverses perspectives, per generar debat i reflexions que puguin acabar amb una revisió de les actituds personals i socials i amb unes conclusions fonamentades en dades.

Els experts coincideixen a afirmar que, malgrat que Catalunya va incloure l’alcohol al primer pla de drogues, l’any 1985, al mateix nivell que altres substàncies que sí que són il•legals, el seu consum encara és inseparable de qualsevol celebració. Trencar el binomi festa-alcohol i lluitar contra la percepció generalitzada que beure té un risc baix per a la salut pròpia i per a la d’altres persones, són dos aspectes bàsics.

Els experts alerten que l’alcohol és la substància que més danys a tercers ocasiona: desestructura moltes famílies, està darrera d’un tant per cent molt elevat dels accidents de trànsit i també dels episodis de violència. Així, el 27% dels agressors sexuals de dones havien begut.