La bassa del parc de Sant Jordi estrena nou sistema de cloració i filtratge d’aigua

Des de la setmana passada és en marxa el nou sistema de cloració i filtratge de l’aigua que l’Ajuntament ha instal•lat a la remodelada bassa del parc de Sant Jordi. A mitjans de maig es van iniciar les obres per millorar l’estany, que van acabar a principis de juliol, i facilitar el seu manteniment.

Després de buidar la bassa, es va reduir 1,70 metres la seva alçada, amb la disminució de la capacitat de l’estany. La bassa havia estat originalment utilitzada pel reg dels horts de la finca i fins a la remodelació tenia una capacitat de gairebé 500.000 litres.

Cada vegada que es netejava de forma integral, un cop cada dos anys, s’havia de buidar i tornar a omplir. A més, en ser un sistema no tancat, per netejar les fulles superficials s’incorporaven uns 45.000 litres d’aigua al dia, per fer vessar el límit i arrossegar la brutícia, el que suposava un consum anual d’uns 9 milions de litres.

Amb el nou sistema, ara a la bassa hi ha una capacitat de només 70.000 litres d’aigua que, en ser un circuit tancat, es filtra i clora automàticament, amb molt poques pèrdues, i màxim aprofitament.

D’altra banda, també s’han introduït millores en l’accessibilitat al parc de Sant Jordi. S’ha millorat l’accés a la zona sud del parc, directament des del camí principal per a les persones amb mobilitat reduïda. En total, s’han destinat 30.000 euros per aquestes feines de millora.