Biblioteca Districte 5 Bd5 Porta Accés

La Biblioteca del Districte 5 recupera l’entrada directa des del carrer dels Jocs Olímpics

Aquest dijous ha entrat en funcionament la nova entrada a la Biblioteca del Districte 5 des del carrer dels Jocs Olímpics. D’aquesta forma, es podrà tornar a accedir directament a l’equipament pel carrer dels Jocs Olimpics, sense necessitat de passar per l’interior del Club Natació Terrassa.

Una nova escala, que disposa d’una plataforma elevadora per fer-la accessible, permet accedir a la terrassa posterior de la biblioteca i a una porta d’accés a l’equipament. També s’ha reubicat el mobiliari interior de la biblioteca, s’ha substituit una part del paviment actual de la zona infantil i s’ha habilitat un nou bany adaptat.

Les obres de millora es van iniciar el novembre de 2022 i han comptat amb un pressupost de 71.899,22 euros. La Diputació de Barcelona ha donat suport al projecte realitzant l’adequació de les telecomunicacions i la planificació de la nova distribució dels espais, a més de fer el seguiment del projecte des dels seus inicis, coordinadament amb el Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa.

Concurs de projectes per a la nova BD5
L’Ajuntament de Terrassa ha finalitzat l’informe tècnic i ha iniciat l’expedient i el plec de bases reguladores que regiran el concurs de projectes per a la construcció de la nova Biblioteca del Districte 5 que es posarà en marxa en els propers mesos. Aquest projecte està recollit al Pla de Biblioteques Municipals de Terrassa (2018-2025).

Present i futur del nou parc al Pla del Bonaire
Des del consistori s’estan finalitzant els tràmits d’adjudicació per efectuar les obres del futur parc del Bonaire, en els terrenys de 5.200 metres quadrats on ha d’anar la nova biblioteca. Les obres, pressupostades en 340.000 euros, consisteixen en la creació d’un nou parc infantil, dissenyat per crear oportunitats de joc i interacció per als infants amb diversitat funcional, i l’adequació per a l’ús públic dels terrenys. Al lateral est, a la sortida de l’escola bressol, es preveu construir una àrea de jocs infantils per a infants de menor edat, i a l’oest, una estructura de trepa per als més grans.