La Cambra participa a la 6a cimera plenària del projecte europeu Graspinno

La Cambra de Comerç va participar els dies 4 i 5 d’abril a la 6a Cimera dels socis del projecte de cooperació transnacional europeu GRASPINNO, instituït per dissenyar i implementar mecanismes de suport al desenvolupament sostenible en els processos de contractació pública per a la rehabilitació i millora energètica dels edificis públics i les accions de millora en matèria d’eficiència energètica. En aquesta ocasió, la cimera acollida pel Departament de Desenvolupament i Projectes Internacionals del Govern de Zenica, soci bosnià del projecte, va tenir lloc a Sarajevo, capital de Bòsnia & Hercegovina.

En el marc de la trobada, representants de tots els organismes que formen part del projecte van presentar les activitats de capitalització que s’estan implementant a cada un dels països implicats. Es tracta de la definició final de cada una de les accions dissenyades pels diferents organismes en l’àmbit de l’anàlisi energètica, eines de suport en els processos de decisió, instruments d’avaluació i mecanismes d’intercanvi i networking que, sota una metodologia comuna, es posaran a disposició de tots els organismes que els adoptaran, implementaran i difondran a tots els països europeus.

La trobada va reunir un total d’11 representants de les organitzacions sòcies del projecte que van fer seguiment de les activitats de capitalització del projecte i analitzar el grau de progrés en la seva implementació, així com planificar les accions futures per abordar els nous reptes en matèria d’estalvi energètic i desenvolupament sostenible.

En el marc de les activitats de capitalització, la Cambra dinamitzarà una taula sobre energia a l’espai Àgora en el Market Place de la xarxa d’entitats per a l’impuls de l’economia circular al Vallès Occidental el proper dia 7 de maig de 2019.