Cambra Projecte Europeu 1

La Cambra acull la cimera de socis del projecte europeu Graspinno Plus

La Cambra de Terrassa ha acollit els dies 21 i 22 de març una cimera dels socis del projecte europeu Graspinno Plus, que té com a objectiu transferir els coneixements i eines clau desenvolupades prèviament al projecte Graspinno. Un cop testejades, cal promoure-les entre les administracions públiques i les pimes ja que incideixen positivament en la sostenibilitat aplicada a la compra verda i el cicle de vida del producte.

Graspinno Plus va iniciar l’activitat el mes de juny de 2021, en un consorci format per sis socis, dels quals: dos són “givers”, és a dir, transferidors dels coneixements i metodologies desenvolupades i quatre són socis “receivers”, que reben aquestes eines i coneixements per aplicar-les en un futur.

La Cambra de Terrassa, conjuntament amb Terre di Sienna Lab (Itàlia), aquesta darrera líder del projecte, desenvolupen el rol de transferidors, mentre que els partners receivers són els següents: Govern de la Regió Oest (Grècia), la Cambra de Comerç d’Illia (Grècia), Regione di Umbria (Itàlia) i la Cambra d’Economia de Montenegro.

Al llarg dels anys 2021 i 2022, la Cambra de Terrassa ha coordinat la comunicació i la difusió d’aquest projecte de cooperació. Graspinno Plus està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de la convocatòria del Programa INTERREG Mediterranean (anys 2021 i 2022).

La Cambra de Terrassa acumula 17 anys d’experiència en la participació i lideratge de projectes europeus, amb l’objectiu de contribuir a donar solucions als reptes que es plantegen a la Unió Europea i que puguin tenir incidència positiva directa en el desenvolupament socioeconòmic de la demarcació de l’entitat.