La Cambra adequa el seu sistema integrat de gestió de qualitat i medi ambient

Amb l’obtenció de les certificacions ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa evidencia que el seu sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient compleix amb tots els requisits establerts en la nova versió 2015 de les normes internacionals de gestió ambiental i de gestió de la qualitat. Les noves certificacions enforteixen el compromís de la institució empresarial de continuar dissenyant i oferint serveis empresarials eficients, amb alts estàndards de qualitat i de respecte pel medi ambient per als seus clients i les empreses de la demarcació.

A diferencia de les darreres versions corresponents a l’any 2008, les noves normatives fan especial èmfasi en la integració de conceptes com la gestió de riscos i d’oportunitats que, juntament amb l’anàlisi de context, faciliten la identificació de les oportunitats i l’assoliment d’objectius. Al mateix temps, es reforça l’enfoc de gestió per processos en els àmbits on es concentren més els riscos, que són el lideratge i la planificació, amplien l’àmbit conceptual de client i integra els grups d’interès on les empreses exerceixen influència o són influïts en la seva activitat (proveïdors i administracions públiques, per exemple) i introdueix el terme productes i serveis per adequar-se a tota relació comunicativa de l’empresa amb els seus proveïdors i, així mateix, incideix en la generació i control d’informació (registres i processos) documentada més que no pas en l’ús del clàssic manual de qualitat.