La Cambra col•labora en el disseny d’una plataforma per gestionar les pràctiques professionals internacionals

La darrera cimera europea del projecte internacional de mobilitat EUKCEM II (European knowledge Center for Mobility II) ha culminat amb el desenvolupament d’una plataforma de continguts transversal dissenyada per donar suport a la gestió de la mobilitat i les pràctiques professionals internacionals.

Els socis europeus que han participat en la reunió final del projecte, que s’ha celebrat a Leipzig (Alemanya) del 19 al 22 de juny, han creat aquesta plataforma que dota de continguts, eines operatives, tutorials de gestió i formació específica als diferents actors que intervenen en els processos de mobilitat internacional.

Els actors implicats en la mobilitat internacional poden accedir a la plataforma del projecte EUKCEM II de forma fàcil i gratuïta. Per a les organitzacions que gestionen la mobilitat internacional la plataforma ofereix continguts operatius orientats a facilitar la presentació i gestió d’un projecte de mobilitat Erasmus +, tant des del punt de vista de la gestió de la beca com de la gestió de les mobilitats dels participants, i conté materials de suport com llistes de comprovació i una sòlida base de dades de contactes que permet a les organitzacions cercar socis de nous projectes de mobilitat.

Per als alumnes participants, per la seva part, s’ha dissenyat un joc interactiu de preparació intercultural per ser implementat prèviament al període de pràctiques, així com continguts orientats a millorar l’experiència de mobilitat. Es pot accedir als continguts a la web: www.eu-mobility.eu

La Cambra de Terrassa va fer l’any 2016 amb un tutorial sobre el procediment de formalització de sol·licituds Erasmus +, contingut que també s’ha incorporat a la plataforma i que ha estat completada amb noves eines de suport a organitzacions i estudiants.

El protagonisme de la Cambra en la cimera respon a la implicació activa de l’entitat en el projecte, especialment reconeguda per la seva expertesa en la presentació i gestió de projectes europeus en l’àmbit de la mobilitat internacional, les pràctiques internacionals i en la formació en el lloc de treball, i que ha permès també nodrir de continguts la nova plataforma europea, així com pel seu coneixement en l’àmbit empresarial i de les necessitats de les empreses quan participen en programes de mobilitat i pràctiques internacionals.