Cambra

La Cambra convoca ajuts pel programa PICE de garantia juvenil

La Cambra de Comerç de Terrassa obre la convocatòria d’ajudes a les empreses de la seva demarcació per a la contractació de joves del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de España.

El PICE s’inclou en el programa de Garantia Juvenil per a la inserció laboral o educativa de joves entre 16 i 29 anys i preveu ajudes a la contractació de 5.000 € per ajuda. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de desembre d’aquest any, o bé fins a l’esgotament de les ajudes disponibles.

Les empreses interessades han de fer la petició a través de la Seu electrònica de la Cambra. L’adjudicació de les ajudes es farà per concurrència no competitiva. Això vol dir que les sol·licituds es tramitaran i resoldran per estricte ordre d’entrada, prèvia comprovació del compliment dels requisits de la convocatòria. (Més informació: https://garantiajuvenil.cat/ajudes-empreses/).

El PICE es gestiona a través de les Cambres de Comerç i compta amb el suport del Fons Social Europeu Plus (FSE+). En el marc de la Garantia Juvenil, implantada a Espanya l’any 2014 amb el suport del Fons Social Europeu (FSE), i d’acord amb el posterior Programa FSE+ Ocupació Juvenil, 2021- 2027, la Cámara de España, junt amb les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació desenvolupen el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE).

Aquest programa està integrat per una sèrie de mesures que s’ofereixen a tot el col·lectiu de joves destinataris de la Garantia Juvenil. Aquestes accions es presenten en forma d’itinerari per als joves, i aborden tant la millora de l’educació i la qualificació, com el foment de la contractació i l’autoocupació.

La concessió d’ajudes s’orienten, d’una banda, a fomentar la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), on s’inclou l’actual convocatòria de la Cambra de Terrassa.

I, d’altra banda, es destinen a promoure la posada en marxa de noves activitats empresarials o professionals per part d’aquests joves. Per al 2024, l’import per a cada ajuda individual concedida per la contractació d’una persona treballadora és de 5.000 €.