La Cambra coordina quatre projectes per accedir al finançament europeu dels NextGeneration

La Cambra de Comerç coordina quatre projectes per accedir al finançament dels NextGenerationEU. Es tracta de SOSSOIA per a la prevenció del malbaratament alimentari. GREENTECH per al foment de les energies renovables i formació tècnica dels instal•ladors. CHATUTECH per a la sostenibilitat de l’obra pública amb l’aplicació de la intel•ligència artificial i TRANDITRUCK per la necessitat de digitalització dels serveis de les pimes del sector transports i logística de Catalunya.

Segons el president de la Cambra, Ramon Talamàs, “Els quatre projectes comporten un destacat efecte tractor en línia amb els requeriments europeus, representen una inversió inicial d’aproximadament 400 milions d’euros i s’han presentat a les diferents manifestacions d’interès obertes pel Govern de l’Estat, traslladant la pertinent informació a la Generalitat”. Els principals socis del projecte SOSSOIA són AECOC, el Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), els Bancs dels aliments, ICIL, les Cambres de comerç andaluses i el CGCC.

La part tecnològica la pilotarà la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), campus de Terrassa, on es realitza el Màster en Blockchain, i també hi col•laborarà l’empresa VOTTUN de Sant Cugat, reconeguda per les aplicacions d’aquesta tecnologia, amb què es vol gestionar la cadena de valor. SOSSOIA està destinat a una eficient utilització social del que finalment es produeixi i es dirigeix en l’àmbit de les empreses del sector industrial alimentari i de la seva distribució, amb especial enfocament en les pimes per procurar el màxim aprofitament per a l’alimentació humana.

El projecte GREENTECH, sorgit de les inquietuds del Gremi d’instal•ladors de Terrassa, compta amb l’adhesió d’altres gremis catalans, els clústers d’Energia Eficient de Catalunya, el de Bioenergia i el d’Energia Solar SOLARTYS i la UNEF (Unión Española Fotovoltaica), les Cambres de Comerç de Castella – La Manxa i el CGCC, alhora que també la UPC, qui s’ocuparà de la part tecnològica. L’objectiu concret és la formació tècnica i empresarial per als instal•ladors. Gira al voltant de la formació multisectorial i la dinamització d’un entorn diferencial per a empreses, pimes i autònoms. Amb una inversió de 172 milions d’euros, cerca estructurar vuitanta centres a tot l’Estat.

En el projecte CHATUTECH hi estan implicades la Universitat Politècnica de València, a través del seu Departament de Construccions Arquitectòniques, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través del seu departament d’Enginyeria Electrònica, la UPC i el CGCC. Es tracta d’un projecte per a la sostenibilitat del sector de l’obra pública mitjançant l’aplicació d’intel•ligència artificial i altres tecnologies. Finalment, el projecte TRANDITRUCK, presentat coordinadament entre el Gremi de Transports i Logística de Catalunya i el CGCC, vol donar resposta a la necessitat de digitalització de l’activitat i serveis de les pimes que operen en aquest sector, que a Catalunya, representen un 80% de les vint mil empreses censades en aquesta activitat.

D’aquesta manera la Cambra Terrassa en el marc del seu lideratge de la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat (CECIC) del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC), coordina aquests quatre projectes per accedir a les línies de finançament dels NextGenerationEU. A més, l’entitat ha estat realitzant una acció de comunicació amb empreses de la demarcació per donar suport en l’estructuració i canalització dels seus projectes i els hi ha facilitat la informació necessària sobre l’accés a les línies de subvencions i finançament dels NextGenerationEU.