La Cambra de Comerç assessora als comerços perquè millorin la seva competitivitat

Un any més, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ofereix una anàlisi individualitzada i en profunditat dels diferents aspectes als comerços, per tal de detectar els punts forts i febles,a més aquest servei inclou un informe amb recomanacions per potenciar la  competitivitat, de forma totalment gratuïta.

L’anàlisi es centrarà en les característiques generals del comerç, del seu entorn, de la facturació per a cada gamma de productes a la venda i la rendibilitat obtinguda, així com l’estratègia comercial seguida. En funció del resultat d’aquesta anàlisi, els experts de la Cambra de Terrassa elaboraran un informe amb els resultat i les recomanacions per millorar, en el context actual, la seva competitivitat i els resultats econòmics.

Més de 459 empreses comercials de la demarcació de Cambra de Terrassa s’han beneficiat d’aquest anàlisi i informe gratuït des de que el programa es va posar en marxa el 2004.

El servei forma part del Programa de Comerç Minorista promogut per les Cambres de Comerç i està finançat pel Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) i pel Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme. Està adreçat a pimes, microempreses i autònoms del sector comercial detallista, que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic. El programa de suport al comerç, estarà obert fins al 22 de novembre.El nombre de places és limitat.  Per a més informació, també es pot consultar la pàgina web l’entitat.