La Cambra de Comerç i IMAN busquen empreses per desenvolupar un projecte de robòtica industrial

La Cambra de Comerç de Terrassa i la fundació IMAN cerquen pimes i start ups que puguin presentar un projecte de robòtica industrial innovador en la gestió d’immobles i serveis per el sector de Facility Management.

Les empreses interessades a participar en aquest repte tecnològic hauran de tenir seu social a Catalunya, experiència en robòtica, visió artificial o loT. També hauran de garantir la capacitat d’abastar les fases de disseny i de llançament de prototips.

El repte serà el desenvolupament de tecnologia avançada per un robot autònom capaç d’autoproveir-se, i amb les capacitats de neteja, detecció i alerta d’incendis, d’elements discordants com una finestra o una porta obertes, i control de paràmetres com la qualitat de l’aire, fugues de gas, fums d’incendis i mesuraments lumínic, del nivell sorolls i temperatura.

La iniciativa té com a data límit d’inscripció el 31 de març, i s’adscriu en el Digital Impulse Hub, el marc de col·laboració que mantenen les dues entitats que ofereix entre altres accions, ajuts de fins a 30.000 euros per portar a terme proves conceptuals en tecnologia avançada.

Un cop revisades les sol·licituds les pimes acceptades rebran les especificacions tècniques per iniciar el projecte, a molt trigar el dia 8 d’abril del 2024, moment a partir del qual s’obrirà fase per l’obtenció de subvencions per portar a terme la prova de concepte. Aquesta fase comptarà amb l’acompanyament de la Cambra de Comerç de Terrassa per tal de fer efectiva l’obtenció de l’ajut de fins a 30.000 euros per desenvolupar el projecte.

La data màxima per a la finalització dels projectes serà el 30 de novembre de 2024. De totes les propostes presentades, se seleccionaran aquelles que aportin el desenvolupament més adequat al mercat objectiu al qual s’adreça. Les empreses triades podran rebre un acompanyament en el desenvolupament i llançament comercial del robot amb la finalitat d’introduir-lo, com a nova solució tecnològica, en la cartera de serveis per clients de Grup IMAN.