La Cambra de la Propietat impugna la revisió del Cadastre davant el Tribunal Econòmico-Administratiu Central

La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca ha interposat una reclamació econòmico-administrativa davant el Tribunal Econòmico – Administratiu Central (TEAC), contra la Ponència de Valors aprovada per la Gerència Territorial del Cadastre de Catalunya.

La Cambra ja va presentar al·legacions a la Ponència de Valors el passat juny, que és d’on surten els nous valors aplicant les normes tècniques de valoració i que s’apliquen ja a partir d’aquest nou any.

La reclamació es fonamenta entre d’altres en no haver consultat amb les Cambres que representen el sector de la propietat urbana o el fet d’incórrer en un error en la determinació dels quocients mitjans del valor cadastral mitjà.

La Cambra de la Propietat recorda que el valor cadastral dels immobles té una gran transcendència econòmica al servir per determinar les taxes imposables d’una gran part de les figures impositives que graven la propietat, com ara l’IBI, l’impost sobre successions i donacions o l’IAE, entre d’altres.