La Cambra de la Propietat resol dubtes sobre la Llei d’Habitatge, que entra en vigor avui

La Nova Llei d’Habitatge entra en vigor aquest divendres. La Cambra de la Propietat Urbana creu que tindrà uns efectes totalment contraris als objectius detallats a l’exposició de motius. I més des del punt de vista dels drets dels propietaris i arrendadors.

Segons la Cambra, amb normatives semblants s’ha produït el contrari, com és una reducció del parc d’habitatges en lloguer. Alhora, un increment de les garanties i solvència exigida als llogaters, penalitzant als que tenen menys capacitat econòmica.

Molts propietaris i arrendadors afectats estan preocupats en com els repercutirà tot plegat, amb  molt decensís sobre l’efecte que produeix veure com se’ls desplaça des del poder públic, les obligacions de garantir el dret a l’habitatge a ells, veient a més que les administracions públiques -des de la Generalitat als Ajuntaments- no han fet actuacions per garantir el dret dels ciutadans.

Per la Cambra de la Propietat l’objectiu d’aquesta Llei és el garantir als ciutadans l’accés a un habitatge digne i en condicions assequibles, amb especial protecció a aquelles persones que disposen de menys recursos econòmics.

Consulteu aquí els dubtes que resol la Cambra de la Propietat Urbana