La Cambra fixa les funcions i responsabilitats representatives per aquest nou mandat

El Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha celebrat aquest dimecres la primera reunió després de la seva constitució formal el passat dia 13 de juny. El nou Ple, format per 45 empresaris representants del teixit empresarial de la demarcació de Terrassa, ha fixat les responsabilitats representatives que definiran el període dels propers quatre anys que conformen el mandat del nou Ple de la Cambra.

Durant la reunió, s’han fixat les responsabilitats i funcions de cada un dels membres que formen el nou Ple de la Cambra de Terrassa.

Ramon Talamàs, President de la Cambra, al marge de la coordinació i seguiment general del global de les funcions dels membres del Ple, es farà càrrec dels aspectes relacionats amb la comunicació, societat, territori i el seguiment de les activitats i relació amb la resta de cambres catalanes.

Santiago Sabatés, Vicepresident 1r esdevindrà responsable de l’àrea d’indústria, com a autèntic motor per la nostra demarcació i, del foment i seguiment de les inversions estrangeres.

Ignasi Navarro, Vicepresident 2n de la institució, s’ocuparà del seguiment i relació amb les diferents Administracions Públiques del territori alhora que tindrà la responsabilitat del seguiment, estudi i gestió de les propostes envers temàtiques relatives a temes d’energia.

Natàlia Cuguerò, Vicepresidenta 3a, serà la responsable de les relacions i col·laboracions amb el món Universitari i els aspectes relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides per al 2030.

En la reunió també s’ha acordat nomenar Sun Rius, membre del Ple, Delegada de la Cambra a Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès. Sun Rius destaca per la seva capacitat de síntesi i interlocució, el seu coneixement del teixit empresarial i comercial del territori, la seva capacitat d’anàlisi i de generació d’opinió, alhora que manifesta la seva gran il·lusió en exercir el càrrec de Delegada.