La Cambra impulsa ‘Covid19 Community’ per coordinar material solidari

La Cambra de Terrassa, conjuntament amb la resta de les Cambres de Comerç catalanes, i les empreses Artic i Sixtemia han posat en marxa la plataforma Covid19 Community. L’objectiu d’aquest market place és ajudar en la coordinació del material solidari arreu de Catalunya.

Segons els seus impulsors, ​​​​​​​Covid19 Community permet gestionar més fàcilment les necessitats i oferiments de material, elements de protecció i altres recursos. A més, arribat el cas, es pot ampliar l’abast d’aquestes demandes i oferiments més enllà de la demarcació. La premissa és centralitzar la informació i descentralitzar la gestió.

Les Cambres i la xarxa de contactes público-empresarials de les seves demarcacions s’encarreguen del seu seguiment territorial, amb el recolzament tècnic dels equips d’Artic i Sixtemia.

A més, la Cambra està en contacte amb altres plataformes com la d’Acció i la de l’Ajuntament de Terrassa per tal que cap demanda quedi desatesa.

Covid 19 Community també compta amb la col·laboració d’empreses i associacions pel que fa al transport i la logística.