La Cambra impulsa dues noves titulacions europees en realitat virtual i operador de drons

La Cambra impulsa dues noves qualificacions professionals en l’àmbit digital dels Drons i la realitat virtual. Amb el suport del Consell de la Formació Professional, la Cambra crea una aliança amb el programa Erasmus+, de cinc països europeus, per desenvolupar el projecte DIGIS, de dues noves qualificacions de formació professional. L’una com a operador i programador de drons i l’altra de desenvolupador d’aplicacions de realitat virtual. DIGIS també vol fomentar la capacitat dels proveïdors d’FP per adaptar-se millor a la transformació digital. La Cambra Terrassa participa en el projecte DIGIS, que es focalitza en dues àrees de ràpid creixement entre les noves tecnologies, com són els drons i la realitat virtual. El principal objectiu és la creació de dues qualificacions de l’FP en programació i pilotatge de drons i en programació de realitat virtual que seran testejades mitjançant una formació online a tots els països participants.

S’espera que, en finalitzar el projecte, el 2023, aquestes dues noves qualificacions siguin reconegudes a tants països com sigui possible dels cinc que hi participen en el projecte. Durant aquest període de temps, cada país haurà de crear una estructura de col•laboració amb l’objectiu de donar suport en el procés de reconeixement de les qualificacions per part de les autoritats responsables i en les activitats de la prova pilot, preparar la implementació de les noves titulacions i, per últim, implementar la seva promoció i la fase d’explotació. La Cambra, amb la col•laboració del Consell de l’FP de Terrassa, partner associat del DIGIS, ha presentat el projecte en diverses sessions del Consell de l’FP, el que ha ajudat a la creació d’una aliança que serveixi per a l’impuls de les noves formacions i el suport en el procediment de reconeixement de les noves qualificacions.

Dins del marc de treball d’aquest grup, al mes de maig es va realitzar un workshop amb l’Institut Nicolau Copèrnic, especialistes en l’àmbit de programació, per a la revisió de les propostes de les dues noves qualificacions, drons i realitat virtual, i una segona sessió de treball, el passat 13 de maig, amb l’Agència Pública de la Formació i Qualificació Professional de Catalunya i la participació d’Àgora Sant Cugat, soci del projecte, on, a més de revisar els esborranys de les noves qualificacions, es van definir diferents possibilitats per a la implementació de les noves formacions. Des del reconeixement de les noves qualificacions a nivell nacional, a l’adaptació de les formacions existents per a la creació de noves especialitzacions en les àrees dels drons i la realitat virtual.

L’objectiu és que, el 2023, un cop finalitzada la prova pilot, s’iniciï el procés de reconeixement de les noves segons els requeriments de cada país per aconseguir, com a mínim, el reconeixement de tres països participants. Al projecte DIGIS també es contempla la creació d’una plataforma online amb els dos cursos totalment desenvolupats i, paral•lelament a la formació dels alumnes mitjançant la prova pilot, la formació dels professors de les entitats d’FP participants. Aquestes dues noves titulacions s’espera que contribueixin, d’una manera rellevant, a crear nous negocis i llocs de treball, a protegir el medi ambient i a millorar la qualitat de vida. Així mateix, amb el projecte DIGIS es vol fomentar la capacitat dels centres d’FP per adaptar-se millor a la transformació digital harmonitzant l’educació en TIC amb les necessitats del mercat laboral.

El projecte DIGIS s’emmarca dins del programa Erasmus + i té una durada de tres anys. Va iniciar la seva trajectòria el gener de 2021 i finalitzarà el desembre de 2023 amb el reconeixement de les dues noves titulacions en drons i realitat virtual. Aquesta iniciativa europea està integrada per 11 socis, entre ells la Cambra de Terrassa, de 5 països diferents (Espanya, Lituània, Eslovàquia, Àustria i Txèquia): Czech Chamber of Commerce, The Latvian Chamber of Commerce and Industry (Latvia), Tehnologicke Centrum Akademie Ved Ceske Republiky, Czech VR Agency, s.r.o., Robodrone Industries s.r.o., European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence, Smichovska Stredni Prumslova Skola, Slivenska Obchodna A Priemyselna Komora, Spojena skola i, com a partner d’Espanya, hi participen Àgora Sant Cugat i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa.