La Cambra quadruplica la formació empresarial a mida

La Cambra ha multiplicat per quatre el nombre d’accions de formació empresarial fetes a mida. Han estat 16 programes de formació per un total de 5 empreses durant el primer semestre d’aquest 2019, quatre vegades més respecte al mateix període de l’any passat. En total s’han fet 37 accions de formació continuada a mida en els primers sis mesos de l’any en les quals hi han participat 341 alumnes. Comerç internacional, habilitats directives i personal, i gestió economomicofinancera són alguns dels cursos més demandats per directius i empresaris. Un 40 per cent d’aquestes accions formatives són de nou disseny.

D’aquesta manera la Cambra prioritza la capacitació de recursos humans com un dels eixos bàsics de competitivitat de les empreses amb una experiència de més de 36 anys en l’organització de cursos. L’entitat s’ha especialitzat en la formació continuada, ja sigui presencial o on line, formació empresarial a mida i formació de directius. Durant el primer semestre de l’any la Cambra ha desenvolupat 21 cursos de formació continuada en els quals hi han participat 209 alumnes que han fet un total de 336 hores de formació.

Només en els primers sis mesos d’aquest any ja s’han desenvolupat més de la meitat dels cursos impartits durant tot l’any anterior. Les empreses destaquen la importància de la formació dels seus equips professionals amb continguts específics i estratègics per donar una resposta més adaptada i efectiva a les necessitats de cada empresa. Per la seva banda els participants en la formació han valorat el disseny dels cursos en 8,55 punts sobre 10, i en un 9,35 la competència docent i professional del professorat.