4 Cinturó

La Campanya Contra el Quart Cinturó reclama focalitzar les inversions en el transport col·lectiu

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) denuncia les contradiccions entre les falses proclames per millorar la xarxa de rodalies i la programació de grans inversions en autovies i autopistes. El clam ciutadà, polític i institucional a favor d’una millora de les infraestructures ferroviàries i del servei de rodalies i regionals a Catalunya, així com de la construcció del Corredor mediterrani, coincideix amb els anuncis sobre els avenços en l’acord entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) i el govern de la Generalitat de Catalunya per executar un tram del Quart Cinturó entre Terrassa i Sabadell.

Les negociacions que estan duent-se a terme aquests dies a Madrid per a construir la B40 entre Terrassa i Granollers, en lloc de parlar de les inversions necessàries en rodalies i regionals, suposen un enorme pas endarrere respecte dels reptes de la mobilitat sostenible a la regió metropolitana. Uns fets que causen indignació i estupefacció, segons la plataforma.

L’associació denuncia aquesta greu incoherència i demanem que s’aturi qualsevol negociació que no sigui una aposta pel transport col·lectiu. És un insult que havent declarat l’emergència climàtica i superat el peak oil, es destinin des del Ministeri 2.000 milions d’euros en ampliar carrils d’autopistes i autovies.

Mentre la xarxa de Rodalies es veu sotmesa a un caos d’avaries i retards, MITMA i Generalitat pretenen infligir una nova ferida al Vallès en forma de B40. Recordem, un cop més, que ampliar la xarxa viària tampoc no soluciona ni els problemes de congestió ni millora la connectivitat, sinó que només genera més desplaçaments en cotxe.

Únicament millorant potenciant la xarxa de transport col·lectiu es poden resoldre els problemes de congestió. Exigim que s’elimini tota perspectiva de construcció del 4t cinturó i ampliació de carrils de la xarxa de carreteres d’alta capacitat i es destinin els recursos a la xarxa de transport públic. Només així podrem revertir el model de mobilitat basada en combustibles fòssils en el que estem atrapats i les greus conseqüències per la salut pública i el medi ambient.

Comicis rere comicis, veiem com la majoria de governs han enlairat falses promeses de grans inversions en Rodalies que s’han incomplert sistemàticament i la infraestructura no para de donar seriosos mal de caps als usuaris. Només una aposta molt més decidida que l’actual, sostinguda en el temps, en la política de d’inversió i un canvi d’orientació en la política d’inversió de la Generalitat i el Ministeri podrà revertir la situació. Cal, doncs, anar de la mobilitat basada en el cotxe cap a la mobilitat sostenible invertint en autobús i ferrocarril.

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) reclama una aposta clara per tirar endavant noves inversions i nous serveis en l’àmbit del Vallès per l’ampliació i millora del servei de rodalies, més enllà de les que s’estan executant avui amb molts anys de retard, però també en l’àmbit dels serveis de transport col·lectiu per carretera.

Inversions en serveis d’autobús fins ara inexistents o infradotats, redissenyant una xarxa d’autobús ràpida i atractiva amb més línies d’autobús exprés i amb més freqüència als serveis interurbans. Cal alhora complir la promesa d’augmentar la freqüència de pas a la línia R8, ampliar-la als extrems i crear la línia R80 (Reus – Penedès – Vallès– Girona), el veritable alter-ego de l’AP-7 en transport ferroviari.

També calen inversions en infraestructura sostenible, com els llargament reivindicats intercanviadors de Volpelleres i Hospital General, el Túnel de Montcada, el TramVallès i l’allargament d’FGC a Castellar del Vallès. La Campanya reitera les propostes que ja va fer en el marc de l’aprovació del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV).