La Catedral del Sant Esperit i dos immobles més figuren com a propietats immatriculades

La catedral del Sant Esperit figura com una de les tres propietats de l’Església catòlica immatriculades a Terrassa, segons ha revelat el departament de Justícia de la Generalitat.

La seva inscripció va ser feta al Registre de la Propietat, sense que existís cap títol que acredités el seu titular perquè a l’edifici construït l’any 1952 no existien registres de la propietat, segons el Bisbat de Terrassa. Juntament amb la Catedral també figuren com a propietats immatriculades el temple de Sant Llorenç i locals parroquials, així com un terreny urbà a Sant Pere.

De fet, aquests tres immobles formen part dels 3.722 inscrits al nom de l’Església a tot Catalunya, sense cap títol que n’acredités la propietat. Així consta al conjunt dels registres de la propietat de tot el territori. Es tracta d’unes inscripcions fetes entre els anys 1946 i el 2015. La majoria són de construccions dedicades al culte (50%), com temples, ermites, cementiris, capelles, conjunts eclesiàstics i santuaris; així com de terrenys (41 %), sobretot, rústics. La resta d’inscripcions són d’edificis com rectories, garatges o palaus.

El Departament de Justícia ha creat l’Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, que és un servei adreçat a l’Església i a les persones i entitats que reclamen la propietat dels béns immatriculats sense títol de propietat. L’objectiu de l’Oficina és que les parts s’acullin a un procés de mediació, que faci possible arribar a acords extrajudicials, per la via del diàleg.