La Cecot aborda l’impacte de la nova directiva europea de Report de Sostenibilitat Corporativa

La Cecot i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya han organitzat aquest dijous una sessió informativa amb l’objectiu d’explicar la nova Directiva de Report de Sostenibilitat Corporativa. Aquesta obliga a les empreses afectades per la normativa de memòries de sostenibilitat a fer un model de reporting més exhaustiu i detallat. Aquest nou enfocament té com a propòsit una millor comprensió de l’evolució, els resultats, la situació i l’impacte de l’empresa.

La nova normativa europea pretén millorar la transparència de les empreses quant al seu impacte ambiental, social i de governança, així com ampliar el ventall d’empreses obligades a reportar aquesta informació no financera.

Davant de tot pleta, la jornada ha pretès informar a les empreses sobre aquest nou marc normatiu i orientar-les a plantejar les seves estratègies a futur.

Joan Vall, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, ha estat l’encarregat de clausurar la sessió.