Cecot Abus Decrets 3

La Cecot amplia l’orientació professional a persones en actiu

La patronal Cecot ha posat en marxa un servei d’orientació professional de persones treballadores ocupades. Així s’amplia l’abast  d’aquest servei que ja fa temps que funciona  adreçat però, a persones a l’atur o en cerca d’ocupació. El Projecta’t contempla ara l’acompanyament tècnic a persones que estiguin en actiu. També l’elaboració d’un itinerari personalitzat que els permeti millorar les seves competències, per adaptar-se als canvis del sector productiu on  desenvolupen la seva activitat professional o per promocionar-se. És gratuït perquè està 100% subvencionat pel Consorci de formació contínua de Catalunya.

D’aquesta manera, l’entitat obre la prestació d’orientació professional a qualsevol persona de qualsevol edat, perfil o trajectòria professionals, que requereixi d’atenció personalitzada, informació, assessorament, motivació i formació per afrontar el seu futur laboral. 

En una primera fase, una autodiagnosi per mitjà de la qual la persona podrà identificar-se i posicionar-se davant de la realitat del mercat laboral. A partir d’aquesta anàlisi, es desenvolupa un itinerari personalitzat que permetrà assolir els objectius professionals de la persona orientada.

El desplegament dels itineraris inclou la millora de competències d’accés a l’ocupació, vinculades a les noves tecnologies. També l’anàlisi del context laboral, de coneixement de canals i eines de recerca, de superació dels processos de selecció o d’autoocupació. En aquest procés s’inclou la prospecció empresarial, que dona a conèixer els elements principals del mercat de treball, les seves tendències, ocupacions amb més demanda. Així com també l’impuls d’estratègies de recerca  i d’assessorament sobre l’intermediació laboral.

 L’orientació professional ha esdevingut un element clau no només per a l’accés al mercat de treball, sinó també per a la millora professional  Així, des de la Cecot es pretén d’acompanyar les persones a prendre decisions fonamentades sobre el futur professional de manera autònoma. Tot per millorar la competència laboral individual com el creixement empresarial.