La CECOT celebra les darreres dues Lleis aprovades pel Parlament

La CECOT celebra l’aprovació de la Llei de Facilitació de l’activitat econòmica i la Llei de les àrees de promoció econòmica urbanes, APEU, en el darrer Ple del Parlament d’aquest 2020. L’entitat empresarial considera que les dues lleis, de les quals la CECOT ha participat activament per assolir un redactat de consens, beneficien el sector. El President de la patronal, Antoni Abad ha felicitat als grups parlamentaris per “deixar de banda les estratègies partidistes i entendre que l’aprovació d’aquestes dues lleis són importants per afavorir la competitivitat del país i per crear ocupació” i que tindran un impacte positiu sobre el teixit empresarial i econòmic català.

La Llei de Facilitació de l’activitat econòmica aprobada amb el suport del 78% de la Cambra i un 12,5% d’abstenció, ha estat fruit de la col•laboració i diàleg entre entitats de representació empresarial i el Departament d’Empresa i Coneixement i dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE). Té per finalitat impulsar aquesta activitat en l’actual entorn digital, establint els principis, criteris i instruments que han d’aplicar les administracions públiques a Catalunya per fer possible una relació àgil i eficient amb les empreses i els professionals, amb menys càrregues burocràtiques, més relació digital i uns serveis proactius, particularment a través de la Finestreta Única Empresarial. Una demanda histórica en el món empresarial que té de referent una normativa pionera a Europa en l’àmbit de la facilitació, que aplica el principi “Only Once” pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions.

Pel què fa a la Llei de les àrees de promoció econòmica urbana, APEU, aprobada amb el suport del 88 per cent de la Cambra, crea i regula la figura d’aquestes àrees basades en un model de col•laboració publicoprivada entre l’administració local i els agents econòmics d’una determinada zona amb activitats de tipus industrial, comercial, turístic o de serveis, per promocionar-la, millorar-ne l’entorn urbà i incrementar-ne la competitivitat en benefici dels interessos generals de la ciutat. Les APEU s’inspiren en el model d’èxit dels Business Improvement Districts (BIDs), implementats des de fa 50 anys amb un gran arrelament a Alemanya, Regne Unit, EUA i Canadà i “des de Cecot Comerç s’ha impulsat i demanat la implantació d’aquests BID a Catalunya des de l’any 2000 i la darrera petició que vam realitzar va ser el setembre de 2019 quan vam proposar la definició d’un marc normatiu que pogués donar cobertura al model dels BIDs”, afirma Abad qui afegeix que “la junta de Cecot Comerç també va considerar convenient que la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local introduïssin, a nivell estatal, la possibilitat de crear aquestes àrees de promoció econòmica”.

Les APEU facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col•laboració entre agents públics i privats. L’activitat que duran a terme beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi pel compliment d’aquestes finalitats públiques.