La Cecot considera oportú el debat sobre la renda bàsica i demana al Govern visió global

La patronal Cecot reconeix que, més enllà de la crisi sanitària de la COVID-19, també s’ha generat una crisi econòmica que està provocant un increment progressiu de casos d’atur i de tancaments i de fallida empresarial.  Per tant, afirma que la societat es troba davant de dues pandèmies que, a més, són globals.

Per fer front a la pandèmica que afecta l’activitat empresarial,  la Cecot proposa que més enllà de subsidiar persones a l’atur via renda bàsica, també caldria protegir amb subsidis a les persones en actiu que en els propers mesos poden veure’s afectades per la crisi econòmica i perdre la seva ocupació, com les que tenen una contractació temporal.

La patronal afirma que sense persones que cotitzin es farà difícil aplicar polítiques actives per aquelles que no cotitzen. Així, estimular conversions de contractes temporals en indefinits i establir bonificacions a la Seguretat Social per les empreses amb caigudes de vendes durant dos mesos seguits i superiors a un percentatge que s’acordi a la taula de diàleg, poden ser accions directes i efectives per poder evitar la propagació de l’atur.

La Cecot opina que per poder posar més accent en polítiques socials, s’han de generar ingressos i ajudar al teixit empresarial per crear ocupació i riquesa. L’empresariat afirma els treballadors i treballadores de les empreses, el 98% són autònoms, microempreses i pimes, són els que haurien de rebre aquest subsidi per frenar l’impacte de la COVID-19 i evitar el contagi de l’atur.

El debat sobre una Renda Bàsica es va platenjar a l’organització empresarial al 2018, analitzant i comparant diferents països i escenaris.  La Cecot  vincula el creixement econòmic i empresarial amb el desenvolupament, en paral·lel, del territori, de l’entorn i de la societat. Així, el desenvolupament econòmic va lligat, afirma, a una millora de la cohesió social i a l’aportació de benestar social.

En el cas de la renda bàsica, la patronal considera imprescindible evitar que les persones que formen part de l’economia submergida en puguin ser beneficiàries.  La patronal porposa un incentiu per a les empreses que contractin o prioritzin la contractació de persones amb renda bàsica.