La Cecot considera que el Govern espanyol ha de rescatar les empreses o demanar la intervenció europea

Davant les previsions econòmiques de la Comissió Europea, que estimen una caiguda mitjana del Producte Interior Brut (PIB) a la zona euro  del 7,7% durant el 2020 i a Espanya del -9,4% (amb un atur de prop del 20% i el deute públic situat en el 116% del PIB), la patronal terrassenca Cecot ha elaborat un conjunt de propostes perquè les administracions prenguin decisions que ajudin de manera efectiva a la reactivació i recuperació de les empreses i de l’ocupació.

La primera mesura que planteja  és que el govern espanyol ha de rescatar el teixit productiu tal com va fer amb el sistema financer arran de la passada crisi. Sobretot,  diu, el govern hauria de rescatar les empreses  més vulnerables, les pimes i els autònoms, amb ajudes a fons perdut com estan fent països com a Alemanya el Regne Unit o Estats Units, entre altres. I si el govern no disposa dels recursos necessaris, és la seva obligació recórrer al mecanisme de la intervenció de la Unió Europea per garantir que arribin els recursos, com ja es va fer en el passat amb el sistema financer.

Però mentre arriben els recursos, el govern espanyol hauria d’actuar de forma decidida i contundent contra el frau fiscal i la corrupció, diu. És necessari endurir la legislació per obligar als defraudadors a retornar les quantitats amb uns interessos prou alts com per dissuadir a d’altres. Es calcula que l’any passat el frau fiscal a Espanya va oscil·lar entre el 6 i el 9 per cent del PIB, entre els 74.685 i els 112.028 milions d’euros.

Aprofundint en les mesures, la Cecot troba urgent el pagament a proveïdors de totes les factures que superin els 30 dies des de la data d’emissió, tal com obliga la Llei de morositat i que permetria mobilitzar més de 14.000 milions d’euros.

I des de la perspectiva fiscal, el govern d’Espanya i, també la Generalitat, han d’implantar un sistema d’ajudes fiscals, amb ajornaments i reducció del pagament d’impostos, i en alguns casos amb exoneració de taxes, durant tot el 2020 i part del 2021. Igualment, s’ha de comprometre a no crear noves figures fiscals que puguin reduir la competitivitat a l’establir gravàmens sobre activitats industrials, els sectors productius i el consum. I retornar les devolucions d’IVA sol·licitades.

La patronal aposta pel manteniment dels ERTO durant tot el 2020, simplificant el procediment administratiu perquè l’empresa pugui actuar de manera àgil en funció de la recuperació de la seva activitat. Creu que s’ha de fomentar  la formació ocupacional amb programes de recol·locació de les persones que han perdut la feina. També considera que totes les administracions públiques han d’incentivar l’autoocupació, facilitant la consolidació dels treballadors autònoms i la creació de noves empreses, i s’ha d’incentivar el mercat de compra-venda de negocis, com el programa Reempresa.

En l’apartat dels autònoms, no té sentit que hagin de pagar les quotes més altes de tota la Unió Europea per poder treballar, més quan caldrà actuar en dos sentits i en paral·lel: fomentar l’autoocupació i lluitar contra l’economia submergida.

També cal, diu, revisar la política energètica que penalitza les empreses i els consumidors amb les tarifes elèctriques més altes de l’Europa. És l’hora d’accelerar la revisió del model dels costos del sistema i eliminar conceptes que no són pròpiament energètics i que haurien d’estar finançats pels pressupostos generals de l’Estat (PGE). Igualment, s’han de revisar les tarifes de distribució que discriminen territoris, impulsar la generació i distribució descentralitzada d’energia elèctrica i acabar amb el model d’oligopoli dominant. Així, diu, s’abaratirien els costos de producció i, per tant, la factura que paga el consumidor final seria menor. La Cecot considera que s’ha d’ apostar per una agenda de descarbonització de l’economia a tot Europa com a motor de desenvolupament econòmic per frenar i revertir el canvi climàtic.