La Cecot demana que les declaracions tributàries d’abril de pimes i autònoms s’ajornin fins el juliol

En el marc de la crisi econòmica ocasionada per la irrupció de la Covid-19, els diferents països han establert estratègies diferents per intentar mitigar els seus efectes i establir mesures que permetin reactivar l’economia en condicions. Per això és imprescindible no deixar a les empreses ofegades o tant endeutades que els limiti la seva capacitat innovadora i de progrés.

En aquesta línia, la majoria dels estats europeus han acordat endarrerir la presentació i el pagament dels impostos, especialment l’IVA i les retencions per IRPF, com a mesura de dotar de liquiditat immediata a les empreses i autònoms.

“Les empreses catalanes i espanyoles volem ser tractats igual que els nostres veïns europeus que, a més a més, seguiran sent els nostres competidors en els mercats, per no estar en desavantatge amb ells”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot.

És per això que des de l’entitat empresarial es demana al govern, una vegada més, que ajorni la presentació i el pagament de les declaracions tributàries del mes d’abril per a tots els autònoms i les petites i mitjanes empreses, fins el mes de juliol.  Cal recordar a més, que la pròpia Llei General Tributària preveu, com a eximent de sanció, les circumstàncies de força major, i que en l’actual estat d’alarma i el conseqüent confinament, molts autònoms i petites empreses no poden materialment procedir a complir amb aquesta obligació.

Segons la patronal, cal prendre decisions excepcionals i donar suport als autònoms i a les empreses, i aquesta és la mesura més efectiva per evitar incompliments forçats i a l’hora donar liquiditat i un missatge de confiança.

Mentrestant, Cecot demana als seus socis que no es precipitin en avançar-se a l’hora de presentar les seves declaracions fins a saber el posicionament final del govern i com a mesura de protesta per posar de manifest aquesta reivindicació. A les empreses el termini no se’ls acaba fins el proper dia 20 d’abril i que, per tant, fins el mateix dia no cal fer la presentació.