La Cecot demana reactivar les infraestructures mitjançant declaracions responsables i reduint el temps de gestió dels tràmits

La Cecot considera necessari que el Govern desenvolupi un pla urgent de reactivació i dinamització econòmica paral·lel i amb interdependent amb al pla de desconfinament previst per al 10 de maig, com ha estan realitzant altres països europeus.

Aquest pla de reactivació econòmica, segons la patronal, hauria de contemplar  mesures com la suspensió d’impostos, quotes a la seguretat social o reclamar el pagament accelerat de les factures pendents que té l’administració amb les empreses. Per a l’entitat si l’administració activa la revisió dels procediments d’adjudicacions de contractes i licitacions públiques així com els processos i expedients de llicències d’obres facilitaria que el sector d’infraestructures comencés a treballar amb certa celeritat i un impacte directe sobre l’ocupació a curt termini.

Part de les empreses associades a la Cecot que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit de les infraestructures i el sector de la construcció proposen reactivar l’activitat mitjançant la realització de declaracions responsables de tècnics acreditats i de les propietats d’una banda, mentre que demanen a l’administració que redueixi els terminis de realització dels tràmits administratius en la concessió de permisos, de l’altra. En aquest segon punt, una proposta concreta passaria perquè qualsevol llicència sol·licitada juntament amb tots els informes necessaris (bombers, carreteres, protecció civil, ACA, etc.) hauria d’estar aprovada o denegada en un termini màxim de dos mesos.

La Cecot recorda que hi ha milers de projectes aturats a tot el territori i que donar-los la possibilitat de començar a moure’s, mitjançant les declaracions de responsabilitat de facultatius i propietat, hauria de ser un eix de reactivació més dins del pla global que defineixi el Govern.