La Cecot denuncia que els crèdits ICO de les operacions Covid-19 s’estan obtenint amb avals del 180%

La Cecot s’ha tornat a dirigir per carta al president de l’ICO, José Carlos García de Quevedo, per mostrar indignació davant les  accions del sector bancarien  la tramitació a l’accés de crèdit i liquiditat a empreses i autònoms per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i per accedir als avals, atorgats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, per a facilitar aquests préstecs.

El missatge de la banca als sol·licitants és que l’aval de l’Estat té la condició d’aval subsidiari. Sobre aquesta base es fonamenta l’exigència de disposar d’aval de l’empresari per l’import total sol·licitat. Hem traslladat al president de l’ICO que el concepte de garantia subsidiària no s’esmenta en cap de les disposicions que s’han publicat en el BOE.

Aquesta pràctica està generant situacions entre les empreses i autònoms associats a la Cecot on els crèdits d’aquestes operacions s’estan obtenint només amb avals del 180%, (100% aval de l’empresari + 80% aval ICO). Una situació que el teixit empresarial més enllà de considerar com una mala praxi, ni comparteix, ni entén. Quan es van anunciar les línies de finançament de l’ICO per part del Govern d’Espanya, els autònoms i els empresaris van entendre i esperaven poder aconseguir aquests préstecs a uns tipus d’interès adequats i sense haver d’aportar garanties, ja que era el Ministeri d’Economia qui mitjançant l’ICO avalava les operacions. A criteri de la Cecot l’acompliment de la mesura del Govern d’Espanya, creada per aportar liquiditat i tresoreria a empreses i autònoms, passa per acordar i garantir l’aval a la banca.

Una altra pràctica bancària amb què es troben les empreses, i que la Cecot ja va traslladar tant al Banc d’Espanya com a l’ICO, és que s’estan refinançant operacions en curs perquè es pugui aprofitar la garantia dels avals ICO sense que això aporti cap mena d’avantatge per les empreses. Aquesta pràctica encara s’està donant en determinades entitats.

El que havien de ser crèdits quasi automàtics per l’aval de l’Estat, s’estan demorant un mes, en alguns casos posant en perill la viabilitat de milers d’empreses i el trencament de la cadena de pagaments habitual generant impagats i devolucions innecessàries, l’efecte contrari al que suposem es perseguia amb aquests crèdits, s’afirma des de la patronal.

 

Increment d’asfíxia financera per la dilatació en la concessió dels crèdits ICO

La extremada dilatació en el temps per la concessió dels crèdits ICO està posant a la corda fluixa a moltes empreses que veuen incomprensible que en una “situació d’excepcionalitat” com l’actual el Govern no acceleri els processos necessaris i prioritzi la liquiditat que ha promès a les empreses per evitar les tensions de tresoreria que s’estan duent aquí i ara.

La burocràcia i el canvi de criteris intern que s’estan donant en el procés de concessió de crèdits no només està endarrerint la concessió en el temps sinó que està incrementant de manera exponencial el grau d’indignació en el teixit empresarial. En comptes de resoldre les ineficiències de manera urgent i imperativa, estem veient amb estupor com l’ICO assenyala la banca com a responsable en la dilatació dels terminis i com la banca assenyala a l’ICO com a responsable principal pel canvi de criteris i la burocràcia excessiva que marca per la concessió d’aquests crèdits. “

Les dades publicades aquesta setmana per la CEPYME coincideixen amb les dades recollides pel Servei d’Assessorament Financer i Fiscal de la Cecot en relació a les sol·licituds de línies ICO. La meitat de les pimes espanyoles ha sol·licitat un aval a l’ICO, dels que en el 27% dels casos ha estat denegat. I de totes les empreses que han sol·licitat l’ICO, el 39% es queixa que el tràmit ha estat molt complicat. A més, en el cas de les dades recollides a la Cecot aproximadament en el 20% de les sol·licituds realitzades els bancs han demanat avalar personalment o empresarialment el 100% de l’import sol·licitat.