La CECOT fa arribar les seves propostes a alcaldables i partits polítics

La patronal vallesana, la CECOT, fa arribar les seves propostes per al foment de la indústria i les polítiques locals, a partits polítics i alcaldables a les pròximes eleccions municipals. En l’habitual exercici de defensa del teixit empresarial, la CECOT elabora un compendi de propostes i reivindicacions per als nous governs que surtin de les eleccions als municipis. La patronal recorda als polítics que l’acció de l’administració local contribueix de forma significativa a la generació de riquesa i a la seva redistribució en el territori.

El document inclou propostes empresarials que els nous ajuntaments haurien de tenir en compte per recolzar la promoció econòmica del país. Les propostes s’articulen en cinc eixos. El primer fa referència a millorar la governança municipal, impulsant la simplificació administrativa, la transparència i la tramitació digital. Crear finestretes úniques per a les gestions empresarials, escurçar els terminis per a les llicències d’activitat i homogenitzar criteris entre municipis.

El segon eix busca modernitzar els Polígons d’Activitat Econòmica, els PAE, afavorir la recepció dels polígons industrials als municipis, millorar la mancomunitat de serveis i fomentar l’associacionisme empresarial. El tercer bloc de propostes vol incentivar fiscalment l’activitat econòmica i la creació d’ocupació i minimitzar la pressió fiscal amb diferents bonificacions sobre diverses activitats. La patronal també vol potenciar el talent detectant els perfils formatius, la creació de graus adaptats a l’activitat econòmica i fomentar les vocacions industrials.

En el darrer apartat, la CECOT proposa millorar la mobilitat als polígons industrials amb plans específics coordinats amb els transports d’empreses, amb serveis llençadores, compartint vehicles privats i construïnt carrils bici per arribar a les empreses. La patronal rebla als partits que anteposin als seus programes electorals, el diàleg i l’entesa per promoure l’activitat empresarial i econòmica i enfortir així tota la societat. Un cop constituïts els ajuntaments, la patronal farà una acció de seguiment sobre les mesures d’impuls a la indústria.