La Cecot i l’Autcat demanen que els ajuts per Covid estiguin exempts de tributació

La Cecot i l’Organització d’Autònoms de Catalunya-Autcat han detectat entre les empreses i autònoms associats, una preocupació creixent al voltant de la futura tributació dels ajuts que estan rebent els autònoms així com les retribucions que estan rebent les  treballadores i treballadors afectats pels ERTO conseqüència del COVID-19.

“Tal i com està avui la normativa, tant els ajuts com les retribucions hauran de tributar en l’IRPF a declarar l’any vinent, situació que es planteja absolutament contradictòria, donat que no s’entén que es doni un ajut amb una mà i se’n tregui una part amb l’altre”, afirma Enric Rius, president de l’Autcat i assessor fiscal de la Cecot.

Segons la patronal, en el cas dels autònoms pot ser molt complicat donat que els perceptors dels ajuts son autònoms que han hagut de tancar els seus negocis o bé que han vist reduïda la seva activitat en un 75%. Si en aquesta situació ja minvada econòmicament, a més han de pagar impostos per aquestes ajudes, seria agreujar encara més la seva situació, que ja de per si està sent molt complexa.

La CECOT afegeix que en el cas de les persones que treballen per compte d’un altre es poden donar dues circumstàncies: una de genèrica que és que el SEPE no està practicant retencions en les seves retribucions i les empreses només les apliquen sobre la part que retribueixen, per la qual cosa, de no modificar-ho, suposaria un greuge molt important a l’hora de fer la declaració, però és que a més a més, alertes, es pot donar el cas de persones que habitualment no tenien l’obligació de fer la declaració i que enguany l’hagin de fer pel fet de tenir dos pagadors de les seves retribucions.

Per tant, tant la Cecot com Autcat s’han dirigit per escrit al Ministeri d’Hisenda, dirigit per Ma Jesús Montero, per demanar que clarifiqui aquesta situació al més aviat possible i sol·licitar que declarin exemptes d’impostos les ajudes i retribucions rebudes com a conseqüència de la situació creada pel COVID-19.