La CECOT, “incrèdula” amb els Pressupostos Generals de l’Estat

La patronal vallesana Cecot ha demanat que polítics i representants empresarials puguin establir un diàleg “que doti de realisme els objectius dels Pressupostos Generals de l’Estat” en les inversions que tinguin efecte directe sobre la competitivitat empresarial. D’aquesta manera, diu CECOT, es podria buscar la priorització en la inversió d’infraestructures en base al retorn de cadascuna d’elles. “I no ens trobaríem, un cop més, amb un teixit empresarial incrèdul davant la proposta d’inversió en infraestructures en els PGE per al 2018”, apunta la patronal.

“Qui ens assegura que els 200M d’euros de més respecte el 2017, que el Govern té previst invertir a Catalunya per al període 2018-2021, s’executaran?”, posa en dubte Antoni Abad, president de la Cecot, i afirma que “el grau de compliment dels pressupostos anteriors ha estat molt baix, recordem Rodalies, recordem accessos a l’aeroport de Barcelona, la B40 o l’ample estàndard europeu al corredor Vila-seca-Castellbisbal entre moltes partides per executar. Per tant, no hi ha res que faci pensar que aquest any el grau de compliment hagi de ser diferent”.

Segons dades de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, l’any 2015 el grau de compliment dels pressupostos va ser del 54% i l’any 2016 del 47%. Són inversions per a noves infraestructures que, per a CECOT, “seran impossibles de gastar ja que, en un percentatge considerable, són obres que ni es liciten. En alguns casos els projectes fins i tot encara estan per acabar de redactar. N’és un exemple el condicionament de la NII entre Tordera i Maçanet amb 8M d’euros destinats impossibles de gastar.”

“No veiem als PGE per al 2018 cap obra nova, ni la proposta de reduir terminis en cap de les actuacions pendents d’executar. Cal recordar que el temps també és un valor competitiu”, afirma Abad. A més, els PGE 2018 no inclouen la partida econòmica pendent de traspassar a la Generalitat de Catalunya per fer front al dèficit del servei de Rodalies. D’aquesta manera, denuncia la patronal,  s’està cronificant un incompliment important dels acords de traspàs de Rodalies. “Dels 306M d’euros compromesos per Rodalies, del 2014 fins avui només s’han executat 31M d’euros i s’han adjudicat 104M d’euros. Amb aquestes dades, com és creïble que en el que resta d’any s’executi la partida que figura als pressupostos? Haurem de començar a plantejar-nos demanar responsabilitats”.

Cecot considera que tenint en compte el balanç entre l’anunci de les inversions i l’execució de les mateixes, “res fa pensar que pel 2018 el sector empresarial percebi una millora de les infraestructures que reverteixi en la millora i increment de la competitivitat de les companyies.” Anunciar un increment del 17,4% en la inversió de l’estat a Catalunya per 2018 i després contrastar que en termes per càpita Catalunya es situaria en la posició 14 de 19 “no reforça un canvi de percepció”. Això suposaria una inversió estatal de 178,62 euros per habitant, que representa el 82% de la inversió per càpita regionalitzada per al conjunt de l’Estat que és de 217,48 euros per habitant.

En termes del pes de la inversió sobre el PIB regional, Cecot diu que Catalunya es situaria en la posició 16 de 19, amb una inversió estatal equivalent al 0,60€ del PIB, front una mitjana estatal del 0,87. (*)

Si en magnituds macroeconòmiques l’aportació de Catalunya al creixement espanyol, en termes de PIB i en termes de balances fiscals és tant transcendent, la patronal denuncia que incomplir pressupostàriament a Catalunya s’hagi tornat “sistèmic.”