La CECOT posa en marxa un servei per a millorar la conciliació laboral i personal a les empreses

La CECOT ha posat en marxa un servei d’assessorament sobre organització del temps de treball i corresponsabilitat a les Pimes. Per a la patronal, una organització més racional del temps facilita la igualtat de dones i homes, a la vegada que beneficia directament les persones treballadores i les empreses.

Aquest servei, innovador, facilita a aquelles empreses que ho vulguin la implantació de mesures de flexibilització en les entrades i sortides, en la jornada laboral; de gestió de la borsa d’hores i de distribució de vacances i permisos, entre d’altres.

Ho fa amb un servei d’assessorament en línia, un recull de bones pràctiques i 11 vídeos curts a youtube amb exemples pràctics.

Per a la CECOT, encara cal sensibilització a les empreses sobre la conciliació laboral i coneixement sobre mètodes que es poden posar en pràctica.

El servei d’assessorament sobre organització del treball s’ha posat en marxa sota el paraigües de la Oficina d’Igualtat de la CECOT.