La CECOT proposa un nou Codi de Treball adaptat a la realitat actual

La CECOT planteja l’elaboració d’un nou Codi de Treball adaptat a la realitat de l’actual context del segle XXI, així com un nou marc per a la Seguretat Social, dins de les mesures de concertació social pel futur immediat. La patronal detalla aquestes iniciatives en un document de Propostes d’Intervenció durant els escenaris de desescalada de la Covid-19 i Propostes de Concertació Social per al futur immediat.  Aquestes propostes previstes en el Pla d’Acció s’estructuren en tres eixos. Primer les actuacions immediates, després la construcció d’un marc d’estabilitat pel mercat laboral i un tercer per les reformes estructurals pel futur immediat.

En aquest Pla s’inclou una reflexió a l’entorn de les intervencions público privades. Un dels aspectes a millorar és el funcionament de l’Administració Pública en la gestió d’expedients administratius i la gestió en les prestacions socials als treballadors. Els empresaris diuen que de l’etapa de confinament s’haurà de treure l’experiència que permeti millorar el marc legal, la gestió dels expedients administratius i les prestacions socials, en aquesta nova etapa de desescalada i recuperació de l’activitat econòmica empresarial. Pel que fa a les actuacions immediates, destacar el manteniment dels ERTO per tots aquells sectors que persisteixin les causes de força major i la derogació de la prohibició d’extingir el contracte de treball per causes objectives en tots els supòsits.

També l’exoneració de quotes, bonificacions i moratòries als pagaments a la Seguretat Social, així com tot un seguit d’incentius fiscals per a les empreses, són algunes de les actuacions que plantegen els empresaris vallesans. Pel què fa a la construcció d’un marc d’estabilitat pel mercat de treball la CECOT reclama la negociació d’un nou Acord Marc de Negociació Col•lectiva que contempli el tipus de contractació laboral, el règim de treball a distància, la flexibilitat laboral, les retribucions i la conciliació familiar. A banda de la formació, la solució de conflictes sense arribar als tribunals o la responsabilitat social corporativa.

En el marc de les reformes estructurals pel futur immediat, la CECOT proposa un codi de treball pel segle XXI amb una nova estructura de contractació, regulació de les noves tecnologies, el temps adaptat a la nova realitat, la remuneració, l’extinció dels contractes, l’estructura de la negociació o la gestió de la immigració. Finalment reclamen un Codi de la Seguretat Social actual amb un règim únic, la sostenibilitat del sistema públic i un sistema únic de contingències.