055 Seu De La Cecot, Antic Institut Industrial, C. Sant Pau 6 (terrassa)

La Cecot rebutja la reducció de jornada de treball a 37,50 hores setmanals

Cecot es posiciona en contra de la proposta de reduir la jornada efectiva de treball a 37,50 hores setmanals, contemplada en l’acord de govern de coalició entre PSOE i SUMAR. Argumenten que aquesta mesura no garanteix un increment de la productivitat. I, en canvi, diuen  incrementa els costos laborals de les empreses en un moment d’inflació creixent i alentiment econòmic en alguns sectors clau.

 D’altra banda l’entitat veu en aquesta proposta un nou intent d’apropiar-se dels àmbits que corresponen als representants d’empreses i treballadors, reconegut a la Constitució. La proliferació de regulacions laborals a través de decrets i acords per a l’ocupació està restringint, diuen el marge de negociació de les organitzacions sindicals territorials i patronals, minvant la capacitat d’aquestes organitzacions per adaptar-se a les noves necessitats del mercat de treball.

La Patronal afegeix que ja s’han implementat reduccions de la jornada de treball efectiva, com l’ampliació de permisos laborals. Ara, aquesta nova proposta de reducció anual de la jornada efectiva de treball, sense una reducció corresponent del salari, té com a conseqüència directa l’increment dels costos laborals de les empreses.

  Finalment, des de la Cecot es vol subratllar que el temps de treball és una qüestió fonamental de la negociació col·lectiva, i qualsevol intervenció del Govern en aquest àmbit retalla l’autonomia de les parts negociadores dels convenis col·lectius, posant en risc les relacions laborals equilibrades i flexibles que són essencials per al funcionament eficient de l’economia.