La Cecot reclama actuar sobre la qualificació professional, la natalitat i la immigració per afrontar la caiguda de la població activa

La Cecot ha elaborat un document amb mesures i propostes pensades per ajudar a evitar la caiguda de la població activa en els propers anys i assegurar la viabilitat del sistema econòmic, social i laboral. Segons la patronal, el creixement econòmic d’un territori s’ha sustentat, històricament, per la correlació entre la població activa i el PIB. L’entitat fonamenta les propostes a partir de tres elements: la qualificació de la població autòctona, la natalitat i la immigració, tenint en compte que l’impacte de les mesures sobre aquests eixos és a mig-llarg termini.

Segons la patronal, la demografia té un impacte directe en àmbits com el mercat de treball, les pensions, la sanitat, l’ensenyament o el model de ciutat entre d’altres. Afegeix que els diferents actors de la societat ens trobem immersos en el debat sobre les implicacions de la digitalització i l’impacte que el desenvolupament i implementació de la tecnologia en els processos productius pot tenir sobre els llocs de treball, ja sigui per la desaparició de llocs, ja sigui pel grau d’especialització i alta qualificació, ja sigui per deixar de fer tasques amb poc valor i dedicar-nos més a l’atenció de persones. Aquesta realitat, segons la Cecot, obliga a definir una estratègia conjunta i comuna que marqui l’eix d’actuació de les accions que es desenvolupin des de qualsevol àmbit de la societat.

El primer trimestre de 2013 la població activa a Catalunya era de 3.882.200 persones amb un 24,45% d’atur registrat. Si mirem el primer trimestre d’aquest any 2018 ens trobem amb una davallada de 120.200 persones en la població activa respecte el 2013, de manera que actualment la població activa a Catalunya està conformada per 3.762.000 persones i una taxa d’atur del 12,19%. Pel que fa a l’atur, entre 2013 i 2018, Catalunya ha registrat una reducció del nombre de persones a l’atur a un ritme de 98.060 persones/any de mitjana.

“Tenint en compte aquesta informació i si el ritme de l’economia catalana continués creixent com ara, en poc més de dos anys i mig no hi haurà suficient població activa per cobrir les demandes i, fins i tot, fent una projecció un tant agosarada ens atreviríem a dir que l’any 2030 necessitaríem incorporar prop d’1M de persones al mercat de treball que, ara per ara, no té visos que tinguem”, reflexiona el president de la Cecot Antoni Abad, “d’aquí la importància de treballar per la qualificació professional de manera coordinada entre els representants d’Ensenyament, Treball i Empresa amb celeritat i amb visió a futur”.

Catalunya continua amb un índex d’atur molt elevat (12%) i amb àmplies capes de la societat en situació de risc d’exclusió. A més, al voltant del 50% de la població té estudis només fins a la Secundària Obligatòria i el fracàs escolar arriba al 17%. “La vulnerabilitat social, doncs, és elevada”, afirma Abad, “cal prioritzar polítiques que vetllin per disminuir el risc d’exclusió de la població autòctona i que obtinguin resposta per mitjà de la formació, de l’acompanyament i de la orientació”.

Segons la patronal catalana, des dels sectors econòmics s’ha estat aflorant els decalatges entre el sistema educatiu i els perfils professionals demandats pel mercat de treball que és un dels factors necessaris per garantir el creixement econòmic i social. De manera força extensiva, les empreses es comencen a trobar amb la necessitat de gestionar la jubilació, en pocs anys, d’una gran part de les seves plantilles corresponents a tota una generació de professionals qualificats i que no podran suplir amb la generació dels anomenats milènials. “Per posar un exemple real, les empreses del sector metal·lúrgic estan tenint moltes dificultats per trobar persones qualificades per cobrir llocs de treball. El nostre mercat no disposa de joves formats en determinats àmbits dins del sector i, d’altra banda, tampoc disposarem del nombre necessari de joves per compensar el volum de jubilacions que esdevindran en els propers anys”, argumenta Abad. L’índex de natalitat, des de la generació del baby boom, s’ha vist reduït sistemàticament i això tindrà una incidència directa sobre la població activa en el futur.  De fet, el pes relatiu dels majors de 55 anys en la població activa l’any 2014 era del 14% i la projecció per 2030 és de prop del 22% (21.9%), vuit punts per sobre. “Som conscients que hem sortit d’un període econòmic duríssim i que parlar de polítiques de natalitat o d’immigració pot semblar una temeritat, però pensem que cal fer reflexions a futur i que s’ha d’iniciar ja un debat que integri el màxim de visions”, diu el president de la Cecot.