Foto Cecot Rodatge

La Cecot sol·licita una pròrroga excepcional de 30 dies per presentar l’IVA i la Seguretat Social

L’increment de les baixes de treballadors  a conseqüència de la nova onada de contagis per Covid19 està suposant un problema organitzatiu generalitzat per moltes empreses. La Cecot està rebent peticions d’empreses i gestories per sol·licitar una pròrroga de 30 dies, amb caràcter d’excepcionalitat, per poder presentar les declaracions d’Iva, i els resums anuals, així com la  Seguretat Social. La petició, que la patronal  ha fet arribar als Ministeris d’Hisenda, i de Seguretat Social, esta motivada per la manca de personal.  Arrel de les baixes laborals per ómicron i per l’altíssim volum de presentacions de declaracions que s’han de realitzar dins del mateix període.

La Cecot ha emfatitzat  que aquesta afectació a les plantilles  està impactant a la tot el teixit empresarial, independentment de la dimensió de les empreses. En el cas de les pimes, una de cada tres empreses ha vist reduïda la seva activitat, o ha hagut de tancar línies de producció. Algunes, fins i tot, han hagut de tancar el negoci o aturar totalment l’activitat per manca de personal. La patronal considera que les raons al·legades a la petició de pròrroga estan més que fonamentades i espera  l’Estat doni una resposta positiva a la seva sol·licitud.