La ciutadania podrà participar en els processos d’elaboració o modificació de la normativa municipal

L’ajuntament posa a disposició de la ciutadania un nou espai per facilitar la participació pública en els processos d’elaboració o de modificació de la normativa municipal.

Serà al Portal de Govern Obert (http://governobert.terrassa.cat) on persones, entitats, institucions i organitzacions podran expressar la seva opinió sobre cada nou projecte normatiu que es posi en marxa.

D’aquesta manera, el consistori dona compliment a la nova Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’objectiu de les consultes, que no tenen caràcter vinculant, és donar a conèixer els objectius de cada normativa, la seva necessitat, els problemes que ha de solucionar i les possibles solucions alternatives.

Els primers projectes que s’han obert a la ciutadania són l’elaboració del codi de conducta de l’ajuntament i el reglament regulador del servei públic d’abastament d’aigua.

El Portal de Transparència de l’Ajuntament de Terrassa, a l’apartat específic de Participació Ciutadana (http://governobert.terrassa.cat/participacio/) recollirà a partir d’ara la informació relativa a les consultes corresponents a cadascun dels projectes normatius que es vagin posant en marxa.