La ciutadania valora amb un 7,47 sobre 10 l’oferta comercial de Terrassa

La ciutadania puntua l’oferta comercial de Terrassa amb un 7,47 sobre 10. És la principal conclusió de l’estudi “Hàbits de Consum i Compra” impulsat per l’Ajuntment i la Diputació. Els resultats s’extreuen de 1.200 enquestes efectuades entre el 17 de gener i el 16 de març als diferents districtes. Les dades s’han presentat aquest dilluns a la Taula de Comerç Local.

Analitzant de forma més detallada els resultats, els aspectes millor valorats són l’horari comercial, la professionalitat dels comerciants i la varietat de l’oferta existent.

En canvi, la disponibilitat d’estacionament o el preu dels aparcaments en aquestes zones són els aspectes a millorar segons les persones enquestades.

Pel que fa als hàbits de compra, l’estudi destaca que més del 83% dels enquestats compren els aliments i els productes frescos al seu barri i un cop per setmana.

La resta d’articles, equipament o complements, s’adquireixen en altres barris o, fins i tot, desplaçant-se a altres poblacions, un cop al mes o un cop cada 3 o 6 mesos.

Els dies on la major part de les persones acostumen a adquirir els aliments i els productes més quotidians són de dilluns a dijous (37.2%).
El pressupost per alimentació és per a les llars de Terrassa i com a mitjana de 443,2 euros mensuals (5.318, anuals). El districte 1 és el que registra una despesa mensual en alimentació més elevada (457,3) i el districte 2, la més baixa (404,3 euros).

L’estudi també posa de relleu la importància que cada vegada més donen els consumidors als productes ecològics, de proximitat o directament del productor. Les compres per internet van a l’alça: un 39,5% de les llars enquestades han realitzat alguna compra on line durant l’últim any.

Aquestes dades, segons el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de comerç, Amadeu Aguado, serveixen per conèixer amb més detall els hàbits de consum i estudiar futures accions que permetin consolidar i enfortir el comerç local i millorar l’experiència de compra dels consumidors i consumidores.