250522 Punxat Concentració Contra La Violència Masclista

7 denúncies al dia per violència de gènere a la comarca durant el tercer trimestre de 2022

Durant el tercer trimestre de 2022 s’han presentat 592 denúncies per violència contra les dones a la comarca. Aquesta xifra representa al voltant de les 7 denúncies al dia. Ha disminuït un 5,7% respecte al trimestre anterior. Tot i la reducció, és el segon trimestre des de 2013 amb el nombre de denúncies més elevat, després del notable increment de l’anterior trimestre, que va superar les 600 denúncies. 

 Així es desprèn del recull de dades estadístiques judicials trimestrals relacionades amb la violència contra les dones en la comarca, que acaba de publicar l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

De les 592 denúncies, el 84,5% van ser presentades amb un atestat policial amb denúncia de la víctima. Tot i que en una proporció molt inferior, també destaquen, amb un 10,5% (62), les presentades amb part de lesions rebut directament al jutjat. Als partits judicials de Sabadell i de Terrassa és a on s’han tramitat més denúncies, 230 i 168, respectivament.

En el tercer trimestre de 2022 la comarca presenta una ràtio de 12 denúncies per cada 10.000 dones residents.

S’han admès a tràmit 130 ordres de protecció a la comarca durant el tercer trimestre. D’aquestes, s’han denegat el 49,2% (64), xifra per sota de la del conjunt de Catalunya (54,2%), però gairebé un punt per sota de la província de Barcelona (59,3%).  Destaca la baixa proporció d’ordres de protecció denegades al partit judicial de Terrassa, on s’han denegat 4 de cada 10. 

A la comarca, el 38,8% de les resolucions dels procediments judicials acaben en sobreseïment provisional. Per contra, el 13,3% de les resolucions judicials a la comarca van acabar en sentència condemnatòria. Aquesta xifra representa un augment notable, de dos punts i mig, respecte del trimestre anterior.