La comarca va tancar el segon trimestre de l’any amb la pèrdua de 752 llocs de treball

El Vallès Occidental va tancar el segon trimestre del 2022 amb un balanç desfavorable en termes d’ocupació, amb una reducció del 0,2%, el que representa 752 llocs de treball menys respecte del trimestre anterior. Aquesta disminució es produeix bàsicament per la davallada del nombre de persones autònomes, d’un 1,6% (973 persones menys), atès que el treball assalariat registra un increment trimestral del 0,1% (+221). La xifra d’empreses es redueix un 0,3% (76 empreses menys). Són dades donades a conèixer per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental,

Respecte de l’any anterior, hi ha hagut un increment de l’ocupació del 2%, el que ha suposat la creació de 7.901 llocs de treball a la comarca, per l’augment del treball assalariat (+2,7%; +8.930), ja que l’autònom s’ha reduït (-1,7%; -1.029). El teixit empresarial ha registrat un creixement anual del 0,4%, el que representa 89 centres de treball més.

La tendència positiva en l’ocupació ha generat 6.464 llocs de treball a la comarca en comparar amb els que hi havia abans de la pandèmia. Tanmateix, la xifra d’empreses encara es manté per sota (1.695 menys que al desembre de 2019).

El sectors del Serveis a les empreses (+572), Construcció (+485), Tèxtil-Química (+456) i Distribució i logística (+451) encapçalen la creació d’ocupació a la comarca durant el segon trimestre. Per contra, Educació i recerca concentra la pèrdua de llocs de treball (-2.673).
Respecte de l’any anterior, Distribució i logística, Serveis a les empreses, Construcció, Metall i Educació i recerca encapçalen la creació d’ocupació. En canvi, Automoció i Serveis financers concentren la destrucció de llocs de treball.

Durant el segon trimestre de 2022 es van autoritzar 83 expedients de regulació d’ocupació que van afectar 4.618 persones. La major part de les persones afectades (nou de cada deu) són per mesures de suspensió dels contractes.

Durant el segon trimestre s’han signat 73.209 contractes, un 0,6% menys que al trimestre anterior. La contractació indefinida creix trimestralment amb molta intensitat (+61,1%), mentre que baixa la temporal (-23,1%), que encara continua sent la modalitat predominant, però en una proporció molt interior als darrers anys.