La Comissió de Territori revisa el Catàleg d’Arbres d’Interès Local

L’Ajuntament elimina l’alzina de Can Colomer del Catàleg d’Arbres d’Interès Local i n’hi afegeix dos exemplars més d’alzina, a tocar del Torrent de les Carbonelles. Tot i això l’arbre eliminat, situat en l’àmbit de la Masia de Can Colomer, es manté en el catàleg tot i haver-se mort per diverses causes, entre les quals la seva llarga existència. En l’actualitat el Catàleg d’Arbres d’Interès Local contempla 31 exemplars vius i 5 de morts que es mantenen en l’inventari malgrat el seu decés.

Així s’ha tractat en la comissió de Territori que elevarà el dictamen al Ple de març. El Catàleg d’Arbres és un document aprovat el 2015, i que recull aquells exemplars del terme municipal que per la seva particularitat científica, per la seva història o per la seva edat o dimensions excepcionals, són mereixedors de mesures de protecció. L’inventari regula la conservació i la protecció dels arbres que hi són pel seu interès biològic, paisatgístic, històric, cultural o social.

Entre els arbres hi ha pins com el del Pont de Can Petit o el de Can Montllor. Roures com el de Can Poal o el de Can Carbonell. Alzines com la de Torrebonica o Can Casanovas, i fins i tot el xiprer de Monterrey de Ca n’Amat de la Muntanya o d’un cedre situat en el mateix indret. D’altra banda, el Ple aprovarà en primera instància el nou Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal de Seguretat. Una normativa no tant restrictiva com la que regula la Junta de Seguretat i que preveu una major obertura a la participació amb més reunions anuals i la possibilitat de constituir diverses taules de treball sectorials.