La Comissió de Transparència debat el codi ètic pels càrrecs electes

La Comissió en matèria de Transparència treballa en l’elaboració del Codi Ètic de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, un reglament fet a partir de l’ordenança municipal de Transparència. Els regidors han estat debatent punt per punt el nou reglament, per decidir fins a quin nivell laboral han d’arribar les responsabilitats.

Entre d’altres aspectes s’ha tractat la incompatibilitat entre càrrecs, matèria que també recull l’ordenança, o la publicació dels béns dels càrrecs electes abans i després d’assumir-ne les funcions. També s’ha tractat sobre la necessitat de publicar les agendes d’alguns regidors.
La Comissió també ha debatut els diferents criteris de selecció de candidats a formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència. Un nou òrgan consultiu que l´últim ple en va aprovar la seva creació.

Aquesta Comissió Ciutadana estarà formada per una desena de membres, la meitat dels quals provinents dels diferents col•legis professionals i l’altra meitat sorgits d’entitats i associacions. Aquesta Comissió ciutadana, amb la Síndica de Greuges al capdavant elevarà les seves propostes i denúncies a la Comissió Informativa Municipal en Matèria de Transparència que es reuneix cada mes per alhora elevar les seves propostes al ple.