La Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa reivindica més places

La Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa adverteix que calen més places per a cobrir les necessitats reals de la gent gran de la ciutat i reivindica més places de residència i de gestió pública.

La comissió considera que s’han de contemplar altres models per a la gent gran amb cert grau de dependència i que es troba majoritàriament sola i en habitatges no adequats per a les seves necessitats.

Entre les solucions, proposen adaptar l’accessibilitat als habitatges que calgui, permutar els pisos no adequats de persones amb dependència elevada per altres habitatges més adients tant per mida com accessibilitat o construir pisos tutelats.