La compravenda d’habitatge a Terrassa se situa en els nivells més baixos des del 2016

La compravenda de propietats immobiliàries a Terrassa en el segon trimestre d’aquest any ha estat la més baixa dels últims 6 anys, segons dades de l’Ajuntament de Terrassa.

D’abril a juny de 2021, el mercat immobiliari local acumula 786 transmissions, un 17,2% menys que fa un any. D’aquestes, el 64,5% correspon a habitatges i el 28,2% a aparcaments i magatzems. A questa tendència recessiva és general, excepte en l’àmbit comercial i el sanitari, on les vendes han crescut.

En el cas concret de l’habitatge, el descens de la compravenda a Terrassa és d’un 16,2% en relació a les dades de fa un any. És la xifra més baixa des del 2016. En canvi, el preu mitjà del metre quadrat se situa en els 1.301,6 euros/m2, un 4,5% més car que al mateix trimestre de 2020 i el més alt dels últims sis anys.

Pel que fa als districtes on s’han fet més operacions, han estat el 4 i el 5, a la zona oest de la ciutat. En canvi, on s’han registrat menys transmissions ha estat al 7, a Can Parellada, i al 2, a la zona de Ca n’Anglada, Montserrat, Torre-sana i Vilardell.

Sobre el preu del metre quadrat, les zones més cares són el districte 4, principalment a Ca n’Aurell, i al Centre i les més econòmiques, al 2 i al 7.