La compravenda d’habitatges consolida la seva recuperació i torna als nivells de l’inici de la crisi

La compra d’habitatges consolida la seva recuperació i ja es situa al mateix nivell que el primer any de la crisi econòmica. A falta de conèixer encara les dades de desembre de 2017, en els onze primers mesos es va transmetre la propietat de 2.385 habitatges, exactament els mateixos que en el mateix període del 2008, just esclatada la bombolla immobiliària. Caldrien 210 transmissions al desembre per superar les xifres de tot aquell any. Són dades de l’Instituto Nacional de Estadística.

Tot i la recuperació, estem encara lluny de les 4.135 transmissions del 2007, en l’època de màxima esplendor constructiva. Des d’aleshores, no van deixar de baixar, amb una única treva al 2010, fins arribar a només 1.200 contractes formalitzats al 2014, reduint-se en un 70 per cent en set anys. Al 2015 comença la recuperació i en tres anys ja s’ha doblat el nombre de transmissions.

Només al novembre es van formalitzar 154 compravendes, un 4,3 per cent menys que al mateix mes del 2016 però un 3 per cent més que a l’octubre. En canvi a Catalunya el nombre d’operacions al novembre ha crescut un 16 per cent respecte a l’octubre del 2016.