La Comunitat Musulmana celebra el Ramadà, molt més que un temps de dejuni adaptant-se a la Covid

Del 13 d’abril al 12 de maig, la comunitat musulmana celebra el Ramadà. A Terrassa, està formada per més de 20.000 persones. Durant aquest mes no es pot menjar ni beure ni practicar relacions sexuals entre l’alba i la posta de sol.

Més enllà d’això, aquest mes sagrat serveix per fer introspecció, reflexionar interiorment, demanar perdó per les teves faltes i millorar com a persona. Però també s’ha d’extrapolar el que s’ha après a l’exterior, a la comunitat i a la societat en general, durant tot l’any.

L’any passat, el confinament va obligar a celebrar aquest temps en la més estricta intimitat, a casa. Tot i això, una de les obligacions del Ramadà és la d’ajudar els altres: es va repartir menjar a unes 400 persones i es van fer arribar als dos hospitals de la ciutat lots d’aigua i productes d’higiene.

Aquest any, se celebra aplicant el protocol de mesures per evitar contagis abans d’entrar a la mesquita: temperatura, mascareta, higiene de mans, distància i cadascú ha de portar la seva catifa. L’aforament s’ha reduït al 50%. El divendres, el dia de més afluència, es fan dos torns per encabir tothom que vol anar a oració.

Aquesta vegada tampoc es podran fer els sopars comunitaris que celebren el trencament del dejuni, anomenats iftar. Per a les famílies vulnerables, la mesquina prepara lots de menjar que es reparteixen entre dos quarts de 7 i les 7.

El Ramadà commemora el moment en què l’Alcorà va ser revelat a Mahoma a través de l’Àngel Gabriel. És 1 dels 5 pilars que tot musulmà ha de portar a terme i ocupa el quart lloc per odre d’importància. Els altres 4 són: la professió de la fe, la pregària ritual, l’almoina i el pelegrinatge a la Meca.

En aquesta celebració no hi faltarà tampoc el record a les víctimes i la solidaritat amb les famílies que per la crisi econòmica derivada de la pandèmia han perdut la feina, la casa o estan en risc d’exclusió social.