La convocatòria ordinària de la PAU 2020 se celebrarà en centres de secundària i universitats

La convocatòria òrdinaria de la Prova d’Accés a la Universitat–PAU 2020, fixada per als dies 7, 8 i 9 de juliol, està marcada per l’actual situació excepcional d’emergència sanitària. En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament d’Educació han acordat posar a disposició dels responsables de les proves els espais dels centres de secundària, públics i concertats, per afavorir l’acompliment de les mesures de seguretat i d’higiene.

Fins ara, la PAU es celebrava majoritàriament en seus universitàries. Donades les circumstànies d’excepcionalitat cal ampliar els espais, les seus i les poblacions on normalment es constitueixen els tribunals d’examen amb l’objectiu de reduir en la mesura del possible els desplaçaments, tant d’alumnat com de professorat, així com de minimitzar el risc de contagi.

Nou mapa de la PAU 2020

Les universitats públiques responsables d’organitzar les proves,  estan treballant per definir un nou mapa de realització de la PAU 2020. Aquesta nova definició territorial i geogràfica requereix, necessàriament, la utilització de centres educatius no universitaris.

La definició del nou mapa de la PAU 2020 no es traduirà en què que cada alumne s’examinarà en el seu centre d’estudi, sinó que es treballa amb la finalitat de distribuir l’alumnat prioritzant criteris de proximitat, la qual cosa pot significar que en alguns casos caldrà seguir realitzant algun desplaçament però molt més curt del que es habitual respecte a les anteriors edicions.

Aquesta mesura d’una nova distribució territorial dels exàmens PAU anirà acompanyada de totes les altres mesures que les autoritats sanitàries estableixen per al conjunt de la població i que estiguin vigents en el moment de la realització de la PAU 2020. Per tant, es continuarà estant amatent al desenvolupament i la contenció de la pandèmia per tal d’assegurar la seguretat de tots els participants.

Aquestes mesures excepcionals afegeixen encara més complexitat a l’exigent logística que habitualment ja envolta aquestes proves i, per tant, requereix més que mai la complicitat de tots els agents implicats.