La Covid-19 augmenta el risc de patir un ictus

Entre d’altres afectacions, el coronavirus afavoreix la formació de coàguls a la sang. A més, la manca d’oxigen per les afectacions respiratòries greus associades a la Covid-19, fa augmentar el risc de patir un ictus. L’ictus pot afectar de dues maneres: amb una hemorràgia cerebral o obstruïnt el reg sanguini. Tots dos amb més o menys afectacions a la parla i al moviment.

Tot i això, la doctora que participa en l’anàlisi de dades i en un estudi internacional sobre la Covid-19 a la Índia, el Brasil i Malawi, afegeix que el coronavirus també afecta en el tractament d’altres patologies. Les persones que pateixen hipertensió, diabetis, obesitat, tabaquisme o els pacients d’avançada edat, tenen més probabilitats de patir un ictus. Una malaltia que pot tenir diferents graus d’afectació en la vida quotidiana dels pacients.