La Covid-19 ha canviat la situació laboral a quatre de cada deu treballadors segons una enquesta

Més de la meitat dels treballadors actius menors de 25 anys ha vist afectada negativament la seva situació laboral després de l’estat d’alarma per la Covid-19. Gairebé un 35 per cent ha patit un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació mentre que més d’una cinquena part ha estat acomiadada. A mesura que creix la franja d’edat d’edat creix el percentatge de persones que no han sofert cap canvi en la seva relació contractual amb l’empresa, amb una mitjana del 61 per cent. És una de les conclusions de l’enquesta sobre l’impacte de la Covid-19 a Terrassa i que van respondre 2.946 persones entre el 8 i el 22 de juny a través d’un formulari a Internet. El qüestionari incloïa preguntes sobre com els ha afectat el coronavirus en l’àmbit laboral, personal i social.

Mentre abans de la pandèmia un 68 per cent dels terrassencs reconeixia que mai no treballava des de casa, ara la meitat si que ho fa, total o parcialment. La població més gran és la que més ha començat a fer-ho perquè, també, era la que abans ho feia menys. Només una quarta part dels joves ha començat a fer feina des de casa durant l’estat d’alarma; Entre els 25 i els 65 anys ho ha fet la meitat i a partir dels 65 anys quatre de cada cinc.

 

En el moment de l’enquesta la meitat dels treballadors creia que la situació probablement afectaria negativament la seva feina: un 29,5 n’estava convençut mentre que un 20,5 hi veia una probabilitat. El percentatge varia si el treballador es assalariat, un 47 per cent, o si és per compte propi, un 77 per cent. Els majors de 65 anys és el col·lectiu que veu el got més buit.


Pel que fa a la situació econòmica, de mitjana gairebé la meitat dels qui han respost l’enquesta considera que per a ells ha empitjorat o ha empitjorat molt, mentre que la resta diu que no li ha afectat. Un de cada tres residents a Terrassa assegura que li costa arribar a final de mes. Només un 3,5 per cent reconeix que la seva situació econòmica ha millorat. A la població major de 65 anys és la que ha afectat menys la Covid-9 econòmicament ja que el percentatge de persones que diu que els ha empitjorat a situació amb prou feines arriba al 20 per cent. Un 28 per cent de la població terrassenca ha hagut de retardar o no ha pogut pagar algun dels pagaments habituals.