La CUP introdueix la perspectiva de gènere en el Pla de Mobilitat Urbana

La sessió plenària de dijous sotmet a votació l’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021. El document es va aprovar inicialment el passat de 30 de juny de 2016 per àmplia majoria.

En aquesta ocasió, la CUP anuncia un altre vot favorable “contingut”, diuen. Raonen el seu posicionament per dos motius. Primer,  perquè consideren que, en línies generals, el document camina en la direcció correcta: fomentar l’ús de la bicicleta, el transport públic, la penalització del cotxe o l’ampliació de les zones de vianants. Els cupaires creuen però, que és poc ambiciós, posa pedaços en molts temes i, sobretot, que no va acompanyat d’una assignació econòmica.

L’altre motiu perquè la CUP hi voti a favor, és la incorporació dels criteris de perspectiva de gènere en l’urbanisme futur de la ciutat, especialment per garantir que les dones se sentin segures en l’espai públic durant la nit. Així, a partir d’ara, les noves places o les remodelacions, hauran d’estar més i millor il·luminades, evitar els “amagatalls” o les barreres visuals i mantenir-se en bon estat, per exemple.

La CUP va proposar fa un any elaborar un Mapa de la Ciutat Prohibida, és a dir, una diagnosi dels punts negres que s’haurien de millorar a tot el territori i, especialment als barris. L’equip de govern municipal va al·legar problemes econòmics per executar aquest mapa però ha assumit com a vàlids i necessaris els criteris urbanístics amb perspectiva de gènere en el redactat del nou pla, afirmen els cupaires.