La demarcació de Barcelona recupera els indicadors socioeconòmics prepandèmia

L’avanç de les dades econòmiques dels tres primers trimestres de 2021 recull una recuperació dels indicadors socioeconòmics de la demarcació de Barcelona. I, en alguns casos, es tornen a situar en xifres d’abans de la pandèmia.

Així ho afirma l’Informe Econòmic Local de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Institut d’Economia de la Universitat de Barcelona. Després d’un 2020 on al conjunt de les comarques barcelonines l’increment d’aturats registrats va ser del 27’7%, actualment aquestes dades han tornat a valors de 2019. Així, al 3r trimestre de 2021 l’ocupació estimada és de 9.900 persones més que al mateix trimestre de 2019, mentre que la desocupació disminueix en 68.500 persones. D’aquestes estimacions en destaca l’augment d’ocupació femenina, amb 13.200 treballadores més, en oposició a la disminució d’ocupació masculina, de 3.300 treballadors menys. Els sectors on més ha augmentat l’ocupació són les activitats sanitàries, les tecnologies de la informació, l’administració pública i les empreses de treball temporal. En canvi, on més ha disminuït ha estat en la fabricació de vehicles de motor, el transport aeri, les agències de viatges, les activitats de lloguer i la confecció.

Les exportacions de béns també han recuperat els valors de 2019, fins i tot superant-los lleugerament. L’excepció són sectors concrets com l’automobilístic i el farmacèutic. En les últimes dades registrades, juliol i agost de 2021, les exportacions de la demarcació de Barcelona obtenen un valor de 9’5 mil milions d’euros, pels 6’4 mil milions de Madrid. Barcelona es manté així com la principal província espanyola en exportacions, amb un pes del 20% del total estatal.

Pel que fa a Terrassa, l’informe destaca que és la ciutat del Vallès Occidental que més població va guanyar el 2020, 3.071 persones, però, en canvi, també és el municipi que va perdre més empreses: 434.